فهرست عناوین

موضوع قبلی

سیاست حفظ اسرار و حریم خصوصی

موضوع بعدی

1. محیط‌های مشارکتی ریبرگ ساختهٔ کاربران

همکاری!

چه شما یک برنامه‌نویس باشید و چه یک فراگیر، هنرمند، مترجم یا هر چیز دیگر، از شما دعوت می‌کنم تا ایده‌ها و استعدادهایتان را با دیگران سهیم شوید و به توسعهٔ این وبگاه و یا پروژهٔ اصلی آن کمک کنید.

در این راه شما می‌توانید به شما می‌توانید از راه‌های زیر برای این پروژه حمایت کنید و به ما کمک کنید:

حمایت عملی

برای حمایت عملی می‌توانید:
  • بخوانید و یاد بگیرید: هدف این پروژه کاربردی بودن آن است. پس تا می توانید خودتان از آن استفاده کنید.

  • به دیگران معرفی کنید: دوستان و آشنایانی را که مایلند برنامه‌نویسی یادبگیرند را هم به خواندن و انجام تمرین‌های آن تشویق کنید.

  • درخواست همکاری در بخش‌های مختلف پروژه با فرستادن رایانامه

  • گزارش اشکالات از قسمت تماس با ما

  • ارائهٔ بازخورد از محتواهای ترجمه و ارائه شده

  • کمک مالی به پروژهٔ ریبرگ فارسی

راهنمای همکاری در بخش‌های گوناگون پروژه

در فهرست زیر می‌توانید شیوهٔ همکاری و به تفکیک زمینه‌های آن را ببینید

حمایت معنوی

هم‌چنین، در نهایت می‌توانید با رعایت حق انتشار، فرستادن پیام تقدیر و آرزوی موفّقیّت برای این پروژه، به آن کمک کنید.