ربات در حال پیدا کردن راه خروج از هزار تو

با ریبرگ برنامه‌نویسی و پایتون رو از صفر یاد بگیرید
اوّلین قدم ریبُرگ چیه؟!

این‌جا می‌تونید برنامه‌نویسی رو از پایه با طرز فکر درست حل مسئله، اتّفاقات و چالش‌هایی که هنگام اجرا می‌افتد یاد بگیرید .

کتاب ریبرگ

با خوندن داستان ریبرگ و انجام تمرین‌ها برنامه‌نویسی یاد بگیرید.

دنیای ریبرگ

این‌جا تمرین‌های برنامه‌نویسی کتاب یا خودتان را با فرمان به ریبرگ انجام بدید

بلاگ

تمرین‌های بیشتر و چیز‌های جدیدتر درباره‌ی برنامه‌نویسی و ریبرگ